ČSN P eNV 14237 - Tato evropská předběžná norma stanoví základní požadavky a metody zkoušení pro nepoužité textilie pro zdravotnictví s cílem pomoci zajistit vhodnost výrobku pro zamýšlené použití.

PNJ 600-80-2005 - Tato norma je vydávána pro potřeby výroby a nákupu textilií pro zdravotnictví. Doplňuje požadavky stanovené v ČSN P ENV 14237 Textilie ve zdravotnictví. Jejím cílem je zajistit takovou kvalitativní úroveň, která by vytvořila předpoklady pro efektivnost při užívání a údržbě prádla.

oS 80-06 - Předpokladem pro udělení certifikátu je dodržování Oborových specifikací „Praní – Odborné ošetření prádla“ ze strany prádelny. Oborové specifikace budou rozšiřovány a doplňovány v souvislosti se stavem poznání v oboru.

Státní zdravotní úřad - Metodické doporučení SZU č. 1/2000 k posuzování výrobků, které přicházejí do přímého styku s lidským organismem prostřednictvím kůže, případně sliznic.

Ministerstvo zdravotnictví - Vyhláška č.84/2001 Sb.Ministerstva zdravotnictví České republiky o hygienických požadavcích na hračky a výrobky určené pro děti ve věku do 3 let.

Český výrobek - Výrobek splňující platné právní předpisy této licence.

Česká kvalita - Ověření způsobilosti výrobce k dlouhodobému dodržování stability procesů a tím i kvality jeho produktů. Ověření pravdivosti informací, které udává výrobce o svých výrobcích a tím vylučuje možnost klamání spotřebitele.

Swarovski elements - Prémiová značka pro nejjemnější krystaly vyrobené Swarovskim. Zvoleno designéry od založení společnosti v roce 1895, SWAROVSKI ELEMENTS poskytuje kreativitu ze světa módy, šperků, doplňků, designu interiérů a osvětlení s inovacemi a trendy. Tyto drahé kameny mohou být uznány „ze Swarovski Elements“ označením, které slouží jako osvědčení o pravosti.